Moderne en hedendaagse kunst in Deventer

Een gedeelde liefde voor moderne en hedendaagse kunst en het streven dat in tentoonstellingen en presentaties in Deventer aan te bieden liggen ten grondslag aan de activiteiten van Stichting KunstaanZ Deventer.

Het aanbod van KunstaanZ omvat tentoonstellingen met moderne en/of hedendaagse kunst en toont schilderijen, sculpturen, ruimtelijke werk, fotografie, kunst op papier, (video)installaties, film en podiumkunsten. Deze tentoonstellingen worden geprogrammeerd op eigen instigatie en bijvoorbeeld met bruiklenen van anderen of in samenwerking met commerciële en niet-commerciële partners. 

KunstaanZ zet zich nadrukkelijk in voor moderne en hedendaagse kunst vanuit de visie  (en missie!) dat in een stad als Deventer – naast het door erfgoed gemotiveerde Deventer Verhaal – moderne en hedendaagse kunst niet mag ontbreken in het culturele aanbod. KunstaanZ draagt met haar programmering en activiteiten op kwalitatief hoogwaardige wijze bij aan de culturele diversiteit van Deventer.

We streven naar meerdere exposities per jaar, in duur variërend van een paar weken tot enkele maanden. De start was in februari 2015 in de Oude Mariakerk met een foto-expositie van Paul Breuker, met de titel 'Trouw en in Beeld'. Later dat jaar hebben we een schilderijenexpositie gehad met de titel 'Inspired by Balthus' In het voorjaar van 2016 kon u de derde tentoonstelling zien, 'Deventer Dynamiek', eveneens in De Oude Mariakerk. In 2017 zijn we verhuisd naar onze huidige locatie, Brink 16. Van april tot en met augustus 2017 waren daar de keramieken kunstwerken van Pablo Rueda Lara te zijn.

In 2018 hebben we het jaar geopend met 'Zichtbaar', een selectie kunstwerken die organisatieadviesbureau Twynstra Gudde in bezit heeft. In het najaar van 2018 was in Brink 16 'Buiten Westen' te zien, met werk van veelbelovende kunstenaars die net zijn afgestudeerd aan kunstacademies in het oosten van het land. Van zaterdag 16 februari tot en met zondag 30 juni was in Brink 16 de tentoonstelling Verlaten Schoonheid te zien. Van 13 september tot en met 27 oktober 2019 stonden de deuren open voor kunstwerken van onze eigen vrijwilligers. De tentoonstelling Intermezzo was wekelijks open van vrijdag t/m zondag en de entree was gratis.

In 2020 hebben we vanwege de coronapandemie geen tentoonstelling kunnen houden. De expositie Van de Straat in het najaar van 2021 is zowel voor ons als ons publiek een voorzichtige herstart, met wat extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om die reden hebben we besloten de tentoonstelling gratis toegankelijk te maken.

Als vrijwilliger meehelpen?
De organisatie van een tentoonstelling vergt veel (onbezoldigde) inzet. Vrijwilligers die een bijdrage willen leveren in tijd en/of kennis zijn daarom zeer welkom. Het is zeker niet noodzakelijk dat u 'kunstkenner' bent. Ook als u het leuk vindt één of meerdere keren als gastheer, of -vrouw te fungeren, of om te helpen bij de praktische voorbereidingen bent u van harte uitgenodigd u aan te melden bij het bestuur: info@kunstaanz.nl.

Financieel bijdragen?
De Stichting KunstaanZ Deventer heeft de Anbi-status (algemeen nut beogende instelling). Deze status levert belastingtechnische voordelen op als u besluit de stichting financieel te ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over KunstaanZ, vrijwilligerswerk, donaties of sponsoring, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via info@kunstaanz.nl.

KvK
Stichting KunstaanZ Deventer is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08203426.

Het bestuur
Het bestuur van Stichting KunstaanZ bestaat uit:

  • Charles Niël
  • Theo Urbach
  • Rob de Vries