Van Culturele Impuls tot KunstaanZ

De Stichting Culturele Impuls Deventer is in 2015 gestart met KunstaanZ om moderne kunst in Deventer te exposeren. De Stichting Culturele Impuls Deventer (CID) is in 2010 opgericht. Het doel is in Deventer een kunsthal voor moderne kunst te vestigen om daarmee Deventer cultureel beter op de kaart te helpen zetten.

Het verkrijgen van een geschikte locatie blijkt een moeizaam verhaal en kan nog jaren vergen. Daarom heeft de Stichting CID het initiatief genomen te starten met het exposeren van kunst onder de vlag KunstaanZ.

KunstaanZ richt zich op beeldende kunst van de 20ste en 21ste eeuw. De tentoonstellingen zullen een grote variëteit vertonen met foto’s, schilderijen, sculpturen, creaties, film, theater en muziek. Elk evenement wordt zo veel mogelijk verlevendigd met aanpalende activiteiten, zoals lezingen, workshops en doe-activiteiten. We gaan zoeken naar een actieve vorm van exposeren en zullen het publiek uitdagen daarin mee te denken en te doen!

We streven naar meerdere exposities per jaar, in duur variërend van een paar weken tot enkele maanden. De start was in februari 2015 in de Oude Mariakerk met een foto-expositie van Paul Breuker, met de titel 'Trouw en in Beeld'. Later dat jaar hebben we een schilderijenexpositie gehad met de titel 'Inspired by Balthus' In het voorjaar van 2016 kon u de derde tentoonstelling zien, 'Deventer Dynamiek', eveneens in De Oude Mariakerk. In 2017 zijn we verhuisd naar onze huidige locatie, Brink 16. Van april tot en met augustus 2017 waren daar de keramieken kunstwerken van Pablo Rueda Lara te zijn. In 2018 hebben we het jaar geopend met 'Zichtbaar', een selectie kunstwerken die organisatieadviesbureau Twynstra Gudde in bezit heeft. In het najaar van 2018 was in Brink 16 'Buiten Westen' te zien, met werk van veelbelovende kunstenaars die net zijn afgestudeerd aan kunstacademies in het oosten van het land.

Naamswijziging
Op 27 juli 2016 is de naam Stichting Culturele Impuls Deventer officieel gewijzigd in Stichting KunstaanZ Deventer.

Als vrijwilliger meehelpen?
De organisatie van een tentoonstelling vergt veel (onbezoldigde) inzet. Vrijwilligers die een bijdrage willen leveren in tijd en/of kennis zijn daarom zeer welkom. Het is zeker niet noodzakelijk dat u 'kunstkenner' bent. Ook als u het leuk vindt één of meerdere keren als gastheer, of -vrouw te fungeren, of om te helpen bij de praktische voorbereidingen bent u van harte uitgenodigd u aan te melden bij het bestuur: info@kunstaanz.nl.

Financieel bijdragen?
De Stichting KunstaanZ Deventer heeft de Anbi-status (algemeen nut beogende instelling). Deze status levert belastingtechnische voordelen op als u besluit de stichting financieel te ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over KunstaanZ, vrijwilligerswerk, donaties of sponsoring, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via info@kunstaanz.nl.

KvK
Stichting KunstaanZ Deventer is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08203426.

Het bestuur
Het bestuur van Stichting KunstaanZ bestaat uit:

  • Nyncke Koelstra (voorzitter)
  • Rob de Vries (secretaris)
  • Ids Zandleven (penningmeester)
  • Ernst de Bruijn (lid)
  • Eva Schaap (lid)
  • Rob Smolders (lid)